Inschrijf formulier voor nieuwe leden

Ik machtig hierbij de Seniorenvereniging Bladel om, conform de Algemene voorwaarde van Euro-incasso,  doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank on de verschuldigde bijdragen voor contributie en activiteiten van mijn rekening af te schrijven en aan de bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Seniorenvereniging Bladel.

Hier kunt u uw gegeven aanpassen of verbeteren

  Ververs Captcha  

Voor uw handtekening.
Zet de cursor in het vlak en hou de linker muisknop ingedrukt bij het bewegen van de muis.